Konferencja 2011

AKTUALNA SYTUACJA W TRANSPORCIE DROGOWYM
PO WPROWADZENIU MYTA DROGOWEGO ORAZ ZMIAN
OD 4 GRUDNIA
Pakiet Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego