Konferencja 2010

TRANSPORT DROGOWY W WARUNKACH NOWYCH PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Czas pracy kierowców z perspektywy kontroli ITD oraz projekty zmian przepisów w transporcie