ZSPD

Prezentacja Stowarzyszenia SZNSZN

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Szczecinie prowadzi działalność ponad 21 lat. Czas jaki upłynął od momentu powołania naszego Stowarzyszenia pozwala na stwierdzenie, iż odgrywamy znaczącą i ważną rolę w życiu gospodarczym regionu Pomorza Zachodniego. Stowarzyszenie na koniec 2013 roku liczyło ponad 260 członków – przewoźników drogowych. Stowarzyszenie ponadto współpracuje z około 800 podmiotami gospodarczymi z całego kraju.