SMPTS

Prezentacja Stowarzyszenia SMPTSSMPTS

Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Transportu Samochodowego w Katowicach powstało w 1990 roku. Celem, jakim kierowali się członkowie - założyciele, było utworzenie organizacji, która oprócz szeroko pojętej reprezentacji środowiska transportowców w kontaktach z władzami administracyjnymi naszego województwa i kraju, zajmie się wszystkimi sprawami związanymi z działalnością transportową.
Stowarzyszenie nasze, jak wszystkie tego typu organizacje, może prawidłowo funkcjonować tylko wtedy, kiedy w pracę zaangażują się ludzie chcący zrobić coś dobrego dla organizacji. Dlatego licząc na Państwa zainteresowanie i chęć współpracy, zapraszam do zaangażowania się w działalność Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Transportu Samochodowego w Katowicach."