OZPTD

Prezentacja Stowarzyszenia OZPTDOZPTD

W niemal każdym środowisku istnieje potrzeba tworzenia organizacji, które mają za zadanie angażowanie się we wszelką działalność na rzecz interesów i praw ich członków. W kwestiach najważniejszych dla kraju najczęściej opinia pojedynczych podmiotów nie ma większego znaczenia. W sytuacji jednak, kiedy wiele podmiotów przedstawia jednakowy pogląd na dany temat, ich wspólne stanowisko posiada dużo większą wartość.