LZMPD

Prezentacja Stowarzyszenia LZMPDLZMPD

Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w maju 1996r. Prężną działalność rozpoczęliśmy w miesiącu wrześniu 1998r., wraz z upoważnieniem wydanym przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej do wydawania zezwoleń zagranicznych na przewozy międzynarodowe oraz kart opłat drogowych.