OZPD

Prezentacja Stowarzyszenia OZPDOZPD

Wykonujemy analizę czasu pracy kierowcy wynikająca z tarcz tachografu, pobieramy dane z tachografu cyfrowego i kart kierowcy,sporządzamy odpowiednią dokumentację.

Biuro Zrzeszenia prowadzi ciągłą sprzedaż:
- prowadzi punkt obsługi klienta viatoll
- zezwoleń zagranicznych dla przewozów poza Unię Europejską
- CMR i inne druki niezbędne w prowadzeniu transportu
- tarcze tachografu , tarcze postojowe
- papier do drukarek tachografu cyfrowego
- miesięcznik Polski Traker
- podręczniki o czasie pracy kierowcy, obsługa tachografu cyfrowego, nalepki, itp.