Krone

Prezentacja firmy KroneKrone

Krone jest przedsiębiorstwem, które transportuje przyszłość.

W czwartym pokoleniu w posiadaniu rodzinnym jesteśmy świadomi swojej odpowiedzialności za przyszłe generacje. Ochrona środowiska nie jest dla nas tylko pustą deklaracją. Już od wielu lat zwracamy uwagę w firmie KRONE na zrównoważony rozwój przy produkcji naczep i z tego względu projektujemy przyszłościowe produkty, które pod względem ekologii i ekonomii wyznaczają nowe trendy. Zasady zrównoważonego rozwoju są również ważnym aspektem produkcji naszych pojazdów. Rozwój innowacji również z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska traktujemy jako nasz obowiązek i naszą odpowiedzialność. Promujemy wykorzystywanie energii odnawialnej oraz ograniczanie emisji CO2.

Tak ambitna filozofia przedsiębiorstwa wymaga kreatywnych i kompetentnych działań wszystkich naszych pracowników. Jej celem jest spełnienie przy możliwie minimalnych nakładach jak największej liczby oczekiwań naszych klientów oraz społeczeństwa pod względem jakości naszych produktów i usług oraz w zakresie ochrony środowiska.

Zasady jakościowe oraz zasady ochrony środowiska, do przestrzegania których zobowiązuje się firma KRONE, są celem i podstawą naszej pracy we wszystkich działach przedsiębiorstwa.