Pragma Faktoring

Prezentacja firmy Pragma FaktoringPragma Faktoring


Prezentacja PDF


Pragma Faktoring SA jest wiodącym faktorem z sektora pozabankowego. Niestosowanie bankowych standardów zdolności kredytowej skutkuje większą dostępnością produktów finansowych.

Dzięki temu Pragma Faktoring posiada ofertę bardzo przyjazną sektorowi MSP. Dostępność, wymogi dokumentacyjne oraz procedury są dostosowane do oczekiwań i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw. Ofertę MSPFaktoringu stworzyliśmy w odpowiedzi na zgłaszane nam przez Naszych Klientów potrzeby.