OMV

Prezentacja firmy OMVOMV

Z kartą flotową OMV Euro Truck ciężarówki Wasze poruszają się najlepiej i Wasi kierowcy mają zawsze dostęp do najlepszej jakości produktów OMV. Na wszystkich trasach przez całą Europę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Karta flotowa OMV EuroTruck jest bezgotówkowym sposobem transakcji finansowych dla firm, których roczne zapotrzebowania na paliwa przewyższają 10.000 litrów i która przynosi rozległą paletę zalet i usług dla Waszej firmy.