Konferencja OZPTD i ZMPD

ZMPD i OZPTD deklarują wspólne działania dla rozwiązania problemów przewoźników

Konferencja OZPTD i ZMPD

W Warszawie w dniu 30 października 2014 r. odbyło się wspólne posiedzenie władz ZMPD i OZPTD. Spotkaniu współprzewodniczyli prezes ZMPD Jan Buczek i przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński. W czasie dyskusji omówiono najważniejsze obecnie problemy transportu drogowego.

Uzgodniono poparcie dla pakietu 8 postulatów sformułowanych na spotkaniu przewoźników w Starym Lubiejewie w dniu 21 sierpnia 2014 r. [Postulaty dostępne są tutaj]

Przedstawiciele obydwu organizacji omówili najistotniejsze dla środowiska problemy i zadeklarowali wolę współdziałania przy ich rozwiazywaniu. Należą do nich:

  • 1. Zbudowanie efektywnego systemu szkolenia kierowców.
  • 2. Zmiana zasad kontroli nacisków osi.
  • 3. Zintensyfikowanie kontroli wykonywania przewozów przez przewoźników zagranicznych.
  • 4. Wprowadzenie kontroli pojazdów ciężarowych o dmc poniżej 3,5 t.
  • 5. Weryfikacja warunków wykonywania zawodu przewoźnika.
  • 6. Zmiana zasad płatności podatku VAT, w tym wprowadzenie zasady płatności i zwrotu podatku VAT wyłącznie od faktur zapłaconych.
  • 7. Zmiana zasad opodatkowania środków transportu.
  • 8. Dalsza liberalizacja europejskiego rynku transportowego.
  • 9. Weryfikacja warunków wwozu paliwa na terytorium RP pojazdami wykonującymi przewozy drogowe.

Władze ZMPD oraz OZPTD uznały, że współdziałanie na rzecz dobra polskiego transportu stanowi priorytet dla obydwu organizacji.